mình mới móc xong cho bé nhà mình bộ này...mà thấy móc cho bé nhiều thứ màu trắng wa rồi... ( con gái mình nghịch lắm nên mặc sợ bẩn)thấy đẹp nên muốn chia sẻ các mẹ ..bé từ 10--13kg nhé bằng len lông sù nhỏ..