Trang

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Đan áo cho bé

Knitted baby: cute cats pattern


Knitted suit

And for the sweet little boy, and paws-daughter!

Cat set for boyCat set for girls


Translation of the cat kit, p.1Translation of the cat kit, p.2Translation of the cat kit, p.3Translation of cat kit, p.4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét